Behandelwijze

Geen verwijzing van huisarts nodig

Je kunt direct een afspraak maken door mij te bellen, mailen of het contactformulier in te vullen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Intake

Na de diagnostische fase (intake gesprek en eventueel het invullen van vragenlijsten) formuleren we samen een hulpvraag. Aan de hand van deze vraag gaan we aan de slag.

 

Sessies

Psychologische hulp is niet zweverig, maar juist heel praktisch. Ik werk niet met standaard protocollen, maar je krijgt een behandeling op maat. Ik maak vaak gebruik van praktische oefeningen of opdrachten, waarmee je direct zelf aan de slag kan gaan.

Veranderingen kosten tijd, en vooral veel oefening. Wees niet ontmoedigd als je niet meteen resultaat ervaart. Misschien ga je de meeste resultaten wel boeken na afronding van de gesprekken. De eerste stappen zetten we samen!

 

In mijn praktijk maak ik vooral gebruik van gesprekstechnieken en oefeningen uit ACT, narratieve therapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness, cognitieve gedragstherapie en relatietherapie. Tevens pas ik EMDR toe. Hieronder krijg je een korte uitleg over deze behandelmethoden.

 

Duur van de behandeling

De zorg in mijn praktijk valt voornamelijk onder kortdurende therapie. Dat betekent gemiddeld 8-12 consulten, bij enkelvoudige klachten. Bij meerdere klachtgebieden kan besloten worden om door te verwijzen naar een specialistische GGZ hulpverlener.

Behandeltechnieken


Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Daarom leren mensen bij ACT om bewust te  handelen naar hun waarden, en zaken te accepteren die ze minder kunnen beïnvloeden. Een onderdeel van ACT is mindfulness.

Hieronder zie je een kort animatiefilmpje van een bekende ACT-herapeut en schrijver Russ Harris. Mocht je nog meer willen kijken, zoek dan op Youtube naar Russ Harris. De filmpjes zijn in het Engels, Sommigen zijn Nederlands ondertiteld.


Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Bij deze therapie onderzoekt iemand samen met de therapeut wat zijn of haar denkgewoontes zijn. De therapeut leert iemand vervolgens de gedachten die niet helpen en hem of haar slecht laten voelen om te buigen naar ‘helpende’ gedachten.


Narratieve therapie

Narratieve therapie is een nieuwe, effectieve vorm van gesprekstherapie. Narratieve therapie gaat ervan uit dat de manier waarop mensen hun verhaal vertellen, bepaalt hoe ze in het leven staan. Door deze verhalen te analyseren en waar nodig bij te stellen, ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten.


Oplossingsgerichte therapie

Met deze therapie richt je de aandacht niet op je problemen, maar gaan we logischerwijs vooral met de oplossingen aan de slag.


Mindfulness

Het zonder te oordelen, observeren en ondergaan van je emoties en gedachten, zonder actie te ondernemen om ze te vermijden, te controleren of vast te houden. Ik gebruik mindfulness als een onderdeel van ACT.


EMDR

Dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een therapie die toegepast wordt bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis. Wanneer je lange tijd erna nog last blijft houden van herbeleving, nachtmerries of angsten, kan het zijn dat de verwerking niet goed verlopen is.  Het denken aan de nare gebeurtenissen roept dan nog steeds negatieve emoties op. EMDR is een bewezen effectieve behandelmethode bij deze klachten.

Bekijk dit filmpje voor meer uitleg:

 https://www.youtube.com/watch?v=CUQ_bN-HMYc


Relatietherapie