Relatietherapie

Relatietherapie in 10 sessies

Relatietherapie is een vorm van behandeling waarbij ingezoomd wordt op de interactie tussen twee personen en de onderliggende gevoelens die daarbij van invloed zijn. In een hechte relatie ben je emotioneel verbonden met elkaar en durf je je ware gevoelens te laten zien. Maar wanneer deze verbinding er niet meer is, om welke reden dan ook, ontstaan er ruzies of raak je mijlenver van elkaars gevoelens verwijderd. Je begrijpt de ander niet meer of je voelt je niet begrepen. Hoe kan dat, want vroeger voelden jullie elkaar nog zo goed aan?

Willen jullie je weer verbonden en betrokken voelen bij elkaar, en je ware 'ik' durven laten zien in jullie relatie? Dan kan relatietherapie een goede eerste stap zijn.

 

IBCT  relatietherapie

Ik maak gebruik van IBCT dat staat voor Integrative Behavioral Couple Therapy. Het is een derde generatie gedragstherapie. Het uitgangspunt is accepteren wat niet te veranderen is en kijken wat een stel wél kan en wil veranderen aan hun relatie. Daarnaast is er aandacht voor beter communiceren met elkaar en samen problemen oplossen. Ik maak ook gebruik van ACT-oefeningen tijdens de sessies.

 

De opbouw ziet er als volgt uit:

1. kennismakingsgesprek met beide partners aanwezig. (75 min)

2. een individueel gesprek met beide partners. (50 min)

3. 10 therapiesessies ( ongeveer). (75 min)

Sessie Thema  Doel
1 en 2 acceptatie
  • Focus op beschuldigingen en polarisatie verleggen    naar wederzijds begrip en empathie
  • Problemen op een rationele manier leren bekijken om acceptatie te bevorderen

 

3 en 4 tolerantie
  • Het vergroten van de tolerantie voor gedrag waar partner zich bij elkaar aan storen

 

5 en 6

uitwisseling van

positief gedrag

  • Inzicht krijgen in wat de partner gelukkig maakt
  • Het aantal positieve gedragingen in de relatie

          verhogen en de relatietevredenheid bevorderen.

 

         

7 en 8

verbeteren van

 communicatie

  • Effectief gevoelens leren verwoorden en naar elkaar luisteren

 

9 en 10

problemen oplossen

  • Versterken van de probleemoplossende

          vaardigheden