Angst voor de tandarts

U bent zeker niet de enige. Ongeveer 80% van de Nederlanders ervaart wel eens angst bij de tandarts en 25 % heeft echt last van tandartsangst. Maar ongeveer 4% van de Nederlandse bevolking heeft extreme angst voor de tandarts. Een lastige kwestie omdat uw gebit een leven lang mee moet. Maar nachten wakker liggen voor een bezoek aan de tandarts is soms een zware last. Eenmaal in de stoel breekt het zweet en de paniek uit. Misschien gaat u wel helemaal niet meer naar de tandarts bij de volgende afspraak…

Wat kan ik u bieden:

 • Psychologische behandeling van tandartsangst, zo nodig met EMDR.
 • tips voor een volgend bezoek aan de tandarts.
 • in 3-5 consulten bent u meestal geholpen
 • een stap uit de vicieuze cirkel
Tandartsangst

Psychologische behandeling bij tandartsangst

Tijdens een gratis telefonische intake wordt gekeken of u in

aanmerking komt uw tandartsangst te behandelen. We maken dan

een afspraak voor een intakegesprek.

 

     Het eerste gesprek bestaat uit een intake. De oorsprong van de

tandartsangst wordt uitgezocht. Tevens wordt gevraagd naar de

specifieke angstgedachten met betrekking tot de tandarts-behandeling.

En u krijgt uitleg over de behandeltechniek.

Mogelijk komt u in aanmerking voor EMDR (zie uitleg).

 

     Het tweede en daaropvolgende gesprekken wordt door middel van de

verschillende behandeltechnieken de tandartsangst verminderd of

verholpen.

 

Wat is EMDR?

EMDR is een afkorting die staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing.

Het werkt als volgt: Niet verwerkte of traumatische  herinneringen kunnen

hun invloed in ons zenuwstelsel blijven uitoefenen. Ze zijn te vergelijken met een

schrikreactie die ook enige tijd kan blijven. We beschikken allemaal over het

vermogen om deze herinneringen alsnog te verwerken. Dit gebeurt bij EMDR door

het denken aan de angstige gebeurtenis en deze zo levendig mogelijk terug

te halen. Tegelijkertijd ga je de ogen heen en weer bewegen door het volgen van de

beweging van de vingers van de therapeut. Men vermoedt dat de oogbewegingen

de verwerkingsgebieden in de hersenen activeren. Op deze manier wordt de

traumatische herinnering losgemaakt van de emotionele lading ( angst).

Na een aantal EMDR sessies zal de angst steeds verder afzwakken. U kunt nu

denken aan een bezoek aan de tandarts zonder heftige angstgevoelens.

 

Contra-indicaties EMDR

Indien u een van de onderstaande punten herkent, is EMDR geen goede

behandelmethode voor u:

 •  Hartklachten
 • Gebruik van alcohol en drugs
 • Emotionele instabiliteit en het ontbreken van een sociaal netwerk
 • Schizofrenie of persoonlijkheidsstoornis
 • Dissociatieve identiteitsstoornis
 • Ernstige depressie met meervoudig psychisch trauma
 • Zwangerschap
 • Netvliesloslating (ablatio retinae)
 • Epilepsie

 

Kosten en vergoeding

 

De zorg in mijn praktijk valt onder de aanvullende verzekering Psychosociale zorg/alternatieve zorg. De vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar. Informeert u vooraf bij uw zorgverzekeraar of (een deel van) de behandeling vergoed wordt. U hoeft geen eigen risico te betalen omdat de zorg onder de aanvullende verzekering valt.

 

Een consult/gesprek kost : € 95,- en duurt 50 min.

 

U hebt meestal 3-5 consulten nodig om van uw klachten te worden geholpen. Daarbij bezoekt u de praktijk achtereenvolgens elke week.

 

 

Aanmelden

Wilt u graag een behandeling voor uw tandartsangst, meldt u dan aan via het menu   'aanmelden'.  Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Reken af met uw angst!

 

ik had dit jaren eerder moeten doen, eindelijk niet meer wakker liggen voor een bezoek aan de tandarts.”

 

“De behandeling is in het begin best zwaar, maar ik ben blij dat ik van mijn angst af ben.”